FIS-komitean kokoukset pidetään 28.-30. syyskuuta 2022 Zürichissä, SUI:ssa. Kyseessä on kaikkien FIS:n lajien ja osastojen vuosittainen kokous, ja ensimmäistä kertaa kahden vuoden jälkeen nämä kokoukset pidetään jälleen henkilökohtaisesti.

Myös FIS:n maastohiihtoperhe kokoontuu ja keskustelee lajimme teknisistä asioista. Tämän lyhyen katsauksen avulla haluamme kertoa, miten FIS:n päätöksentekoprosessi toimii parannus- tai muutosideasta aina sen toteuttamiseen asti.

Suuret aiheet, kuten kalenterisuunnittelu ja sääntömuutokset, päätyvät eri alakomiteoiden pöydille, ja lopulliset ehdotukset toimitetaan maastokomitealle, joka kokoontuu perjantaina iltapäivällä.

Kuten aina, kaikki maastokomitean ehdotukset edellyttävät FIS:n neuvoston hyväksyntää, joka kokoontuu 22. lokakuuta.

Ideasta toteutukseen. Miten päätöksentekoprosessi toimii FIS:ssä?

Sidosryhmiltä (urheilijoilta, joukkueilta, kansallisilta urheiluviranomaisilta, paikallisilta toimijoilta jne.) saadut tiedot, jotka edellyttävät nykyisten sääntöjen mukauttamista, tai hankkeet ja kehitysaskeleet, joilla on vaikutusta FIS:n maastohiihdon nykyisiin puitteisiin, on esitettävä komitean kokouksissa. Ensimmäinen askel on siis laatia ehdotus ja lähettää se oman kansallisen hiihtoliiton kautta.

Ehdotukset käsitellään sitten eri alakomiteoissa (ks. alla) sen sisällöstä riippuen.

Jos jokin aihe vaatii lisäarviointia, perustetaan asiantuntijatyöryhmiä, ja niihin otetaan mukaan lisäksi urheilijoiden edustajia, valmentajia, palveluhenkilöstöä, LOC:n jäseniä jne.

Alakomiteat kokoontuvat kahdesti vuodessa (FIS:n kevät- ja syyskokouksissa) keskustelemaan kaikista komiteoissaan käsiteltävinä olevista ehdotuksista. Hyvä tietää: FIS:n maastojuoksun alakomiteat ovat vastuussa teknisistä asioista. Kaikista FIS:n yleisiin laskentoihin liittyvistä näkökohdista, kuten markkinoinnista & pr:stä, keskustellaan asianomaisissa osastoissa, ja niiden päätökset ovat voimassa kaikissa FIS:n lajeissa.

Kaikki alakomiteoiden ehdotukset toimitetaan sitten maastokomitealle, joka on FIS:n maastohiihdon korkein viranomainen ja joka koostuu kansallisten hiihtoliittojen edustajista. Viimeistellyt ehdotukset lähetetään sitten FIS:n neuvostolle, joka kokoaa yhteen kaikkien FIS:n lajien ehdotukset ja antaa lopullisen hyväksynnän neuvoston kokouksessa. Vasta sen jälkeen täytäntöönpano voi virallisesti alkaa.

Yleiskomitea ja alakomiteat sekä puheenjohtajat:

Maastokomitea
Puheenjohtaja: Uros Ponikvar

Maastokomitea kokoaa alakomiteoiden ehdotukset ja viimeistelee ne tarvittaessa ehdotuksiksi, jotka toimitetaan FIS:n neuvostolle.

Maailmancupin ja Manner-Euroopan cupin alakomitea
Puheenjohtaja: Chris Grover

FIS:n syyskokouksissa maailmancupin ja COC:n alakomitean yksi tärkeä näkökohta on viimeistellä ja hyväksyä kilpailukalenterit ja kaikki maailmancupin sääntöihin liittyvät asiat.

Sääntöjen ja valvonnan alakomitea
Puheenjohtaja: Anna Rosa

R&C-alakomitean pääpaino on ICR:ssä (kansainväliset kilpailusäännöt), homologoinneissa ja TD:n (tekniset delegaatit) koulutuksessa ja nimityksissä sekä FIS-pisteissä.

Nuorten ja lasten alakomitea
Puheenjohtaja: Satu Kalajainen

Alakomitea keskittyy vahvasti seuraavan sukupolven hiihtäjiin, ja se luo puitteet sille, miten voimme hallintoelimenä tarjota terveen ja kannustavan foorumin kaikille tuleville nuorille urheilijoille. Lisäksi urheilijoiden toimintaympäristön tukemiseksi järjestetään aktiivista vaihtoa kansallisten toimitsijoiden välillä, myös jakamalla kokemuksia valmennusseminaareista ja kehitysohjelmista, joita ollaan perustamassa.

Maastojuoksun kehittämisen alakomitea
Puheenjohtaja: Özkan Koyuncu

Varmistaakseen, että MM-kilpailut (ja korkeamman tason kilpailut) ovat mahdollisia myös pienemmille ja kehittyville maille, yksi alakomitean tärkeimmistä painopisteistä on kilpailujen karsintasäännöt. Alakomitea tekee myös vahvaa yhteistyötä FIS:n yleisten kehitysohjelmien kanssa.

Rullahiihdon alakomitea
Puheenjohtaja: Martins Niklass

Kaikki FIS:n virallisiin rullahiihtotapahtumiin liittyvät asiat – mukaan lukien säännöt ja määräykset, kalenterisuunnittelu ja niin edelleen – vahvistetaan rullahiihdon alakomiteassa.

Kansanhiihdon alakomitea
Puheenjohtaja: Tommy Höglund

Worldloppet- ja Ski Classic -sarjojen päivitykset ja niistä keskustellaan. Alakomitea on sitova elementti suosittujen kilpailusarjojen ja maailmancup-tason välillä.

Pohjoismaisten naisten alakomitea
Puheenjohtaja: Virginia De Martin Topranin

Pohjoismaisen urheilun naisten voimia yhdistävä foorumi on perustettu vuonna 2020, kun kaikki lajikohtaiset naisten alakomiteat on yhdistetty. Alakomitea keskittyy naisten aseman lisäämiseen urheilussa, ja se laatii mentorointi- ja kehitysohjelmia sekä harjoittaa aktiivista vaihtoa jo olemassa olevien ohjelmien välillä.

FIS:n syyskokousten päivitykset julkaistaan maastokomitean kokouksen päätyttyä.